تفاوت میان نسخه‌های «فیء»

بدون خلاصه ویرایش
از این آیه مشخص است که الفیء برای همبستگی اجتماعی مسلمانان است یعنی این اموال مخصوص ثروتمندان نیست و حق تمامی مسلمانان است.
== پانویس ==
{{پانویس|گروه=پانویس|۳|اندازه=ریز}}
== مصادر ==
{{پانویس}}