تفاوت میان نسخه‌های «مهدی (خلیفه)»

(جابه‌جایی به دلیل تغییر الگو)
برچسب: نیازمند بازبینی
 
== رویدادهای مهم دوران خلافت ==
* وی نخستین خلیفه [[عرب]] بود که توانست سپاه [[طبرستان]] را شکست دهد و مناطق بسیاری از غرب طبرستان را تصرف کند و سلسله [[دابویگان]] را با کشتن [[اسپهبد خورشید]] براندازد.در واقع او با مکر و دروغ مازندران رافتح کرد و جنگی رخ نداده.
 
* در سال ۱۶۰ هجری شخصی به نام یوسف البرم که یکی از اعراب مهاجر قبیله [[ثقیف]] بود در قسمت شرقی خراسان دعوی امامت نمود و تمام نواحی شرقی خراسان را به تصرف خود در آورد ولی فوراً به دست یزید عامل خلیفه مسلمانان دستگیر و به بغداد فرستاده شد و به قتل رسید.
کاربر ناشناس