باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [[سیمپسون‌ها]] : ۲۷ جایزه
'''بیشترین کسب جایزه برای مجموعه تلویزیونی کوتاه'''
* ''[[جان ادامزآدامز (مجموعه تلویزیونی)]]'' (۲۰۰۸) : با ۱۳ جایزه
'''بیشترین کسب جایزه برای فیلم تلویزیونی '''
* ''النور و فرانکلین'' (۱۹۷۶) : ۱۱ جایزه