تفاوت میان نسخه‌های «امضای دیجیتال»

نحوه کار امضای دیجیتال
(ویکی‌سازی)
(نحوه کار امضای دیجیتال)
 
با توضیحاتی که دربارهٔ اجرای طرح امضای دیجیتال ارائه شد به نظر می‌رسد این روش می‌تواند نیازهای مجموعه را تامین می‌کند. هرچند معایبی در این تحقیق برای این روش مطرح شد ولی راهکارهای عملی برای مقابله با آن نیز ارائه شد. نکته مهمی که در متن مقاله بر آن تاکید شد انتخاب روش مناسب برای پیاده سازی این طرح و اجرای کامل و درست الگوریتم‌های مربوط به آن است که میزان اعتبار این طرح را تا حدود زیادی افزایش می‌دهد.
 
== پیوندهای بیرونی ==
 
* [http://pikneek.com/security/امضای-دیجیتال-digital-signature پیک نیک - دانش آزاد - نحوه کار امضای دیجیتال]
 
== منابع ==
۲۲

ویرایش