ایلول: تفاوت میان نسخه‌ها

(حذف محتوای بدون منبع (بقیه ترجمه از ویکی انگلیسی بود))
* ۱۰ ایلول (۲۱۰۵ پیش از میلاد) - [[نوح]] کلاغ سیاه را برای فهمیدن اوضاع پس از طوفان می‌فرستد.
* ۱۷ ایلول -(۲۱۰۵ پیش از میلاد) - [[نوح]] کبوتر را برای بازرسی محل پس از طوفان می‌فرستد.
* ۲۳ ایلول (۲۰۰۱ میلادی) - حملات ۱۱ سپتامبر اتفاق میفتد.
* ۲۵ ایلول (۳۷۶۱ پیش از میلاد) اولین روز آفرینش
* ۲۵ ایلول (۳۳۵ پیش از میلاد) - دیوارهای [[اورشلیم]] بازسازی می‌شود.