ویلای سنگی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(صفحه‌ای تازه حاوی «=='''''ویلای سنگی'''''== ویلای سنگی یا خانه ی سنگی، خانه ای است در پاریس که توسط ل...» ایجاد کرد)
برچسب: عدم استفاده از یادکرد و پانویس (پخ)
 
==''''' ویلای سنگی''''' ==
ویلای سنگی یا خانه یخانهٔ سنگی، خانه ایخانه‌ای است در پاریس که توسط [[لوکوربوزیه]] و [[پییر جنرت]] در سال هایسال‌های ۱۹۲۳-۱۹۲۵ طراحی شده است. این خانه برای [[رائول لاروش]] یک بانکدار سوئییسی و گرد آورندهی آثار هنری آوانگارد بود که اکنون این خانه بنیاد لوکوربوزیه است.
 
ویلای سنگی یا خانه ی سنگی، خانه ای است در پاریس که توسط [[لوکوربوزیه]] و [[پییر جنرت]] در سال های ۱۹۲۳-۱۹۲۵ طراحی شده است. این خانه برای [[رائول لاروش]] یک بانکدار سوئییسی و گرد آورندهی آثار هنری آوانگارد بود که اکنون این خانه بنیاد لوکوربوزیه است.
 
=='''''تاریخچه'''''==
 
==''''' تاریخچه''''' ==
لاروش ماموریت ساخت این ویلا را به طوری گالری ای نیز برای کلکسیونش باشد به لوکوربوزی داد.
 
==''''' طراحی و ساخت''''' ==
خانه یخانهٔ لاروش (سنگی) ماموریت سوم لوکوربوزیه در پاریس بود که شامل دو خانه یخانهٔ به هم چسبیده و نیمه جدا که از زاویه یزاویهٔ راست روی هم قرار دارند ،دارند، میباشدمی‌باشد.
 
خانه ی لاروش (سنگی) ماموریت سوم لوکوربوزیه در پاریس بود که شامل دو خانه ی به هم چسبیده و نیمه جدا که از زاویه ی راست روی هم قرار دارند ، میباشد.
 
=='''''مبلمان'''''==
 
در سال ۱۹۲۸ لوکوربوزیه و پییر ثمره ی اولین همکاری شان را در طراحی مبلمان دیدند. جزییات این مبلمان شامل صندلی های ساخته شده از لوله ی استیل با روکش [[کروم]] برای دو تا از پروژه هایش ، خانه ی سنگی در [[پاریس]] و کلیسای هنری و عمارت کلاه فرنگی باربارا می شود
 
==''''' مبلمان''''' ==
=='''''موزه'''''==
در سال ۱۹۲۸ لوکوربوزیه و پییر ثمره یثمرهٔ اولین همکاری شان را در طراحی مبلمان دیدند. جزییات این مبلمان شامل صندلی هایصندلی‌های ساخته شده از لوله یلولهٔ استیل با روکش [[کروم]] برای دو تا از پروژهپروژه‌هایش، هایش ، خانه یخانهٔ سنگی در [[پاریس]] و کلیسای هنری و عمارت کلاه فرنگی باربارا می شودمی‌شود
 
==''''' موزه''''' ==
خانه یخانهٔ سنگی (لاروش) اکنون یک موزه شامل حدود ۸۰۰۰ نقاشی اصل و آموخته هاآموخته‌ها و نقشه هاینقشه‌های لوکورربوزیه که با همکاری پییر در سال هایسال‌های ۱۹۲۲ و ۱۹۴۰ بوده است میشودمی‌شود و همچنین در بر دارنده یدارندهٔ حدود ۴۵۰ نقاشی،۳۰ مینا کاری،۲۰۰ اثر بر روی کاغذ و کلکسیون از نوشته هانوشته‌ها و آرشیو عکس هایشعکس‌هایش در سایز هایسایزهای مختلف است. این آثار ،آثار، وی را توصیف می کندمی‌کند که وسیع ترین کلکسیون آثار،نقاشیآثار، ها،آموختهنقاشی‌ها، هاآموخته‌ها و نقشه هاینقشه‌های وی است.
 
==''''' منابع''''' ==
بنیاد لوکوربزیه