تفاوت میان نسخه‌های «دانه (یکا)»

بدون خلاصه ویرایش
(اصلاح ارقام، ابرابزار)
 
دانه اساس قانونی دستگاه یکاهای سنتی وزن انگلیسی بود.<ref name="Rowlett2001">{{cite web |url=http://www.unc.edu/~rowlett/units/dictG.html |title=G |first=Russ |last=Rowlett |date=13 September 2001 |work=How Many? A Dictionary of Units of Measurement |publisher=[[University of North Carolina at Chapel Hill]] |location=Chapel Hill, NC |at=grain (gr) [1–3] |accessdate=4 July 2012}}</ref>
و تنها یکایی است که در [[وزن تروا]]، [[آوواردوپوا]]، و سیستم اندازه‌گیری [[جرم (فیزیک)|جرم]] آپوتکریز برابر است. [[یکا]] براساس [[وزن]] دانه جو که ۳/۱ ۱ دانه گندم است پایه ریزی شده است. یکای بنیادی [[دستگاه انگلیسی]] پیش از ۱۵۲۷ که با نام '''وزن تاور''' شناخته شده است نوع دیگری از یکای دانه بود که با عنوان دانه گندم شناخته می‌شد.<ref>{{cite book|last=Zupko|first=Ronald Edward|authorlink=Ronald Edward Zupko|title=British weights & measures: a history from antiquity to the sixteenth century|url=http://books.google.com/books?ei=s6_uTszIH4a0iQKW_MWDBA&id=pWUgAQAAIAAJ&dq=british+weights+and+measures&q=barleycorn#search_anchor|accessdate=18 December 2011|year=1977|publisher=University of Wisconsin Press|page=11}}</ref> دانه گندم تاور دقیقاًمعادل ۶۵/۴۵ دانه تروا تعریف شده بود.
 
از زمان اجرای توافق نامه [[یارد]] و [[پوند]] بین المللیِ اول جولای ۱۹۵۹، یکای '''دانه''' یا '''دانه تروا''' (نماد:'''gr''') در دستگاه یکاهای بین‌المللی دقیقاً معادل ۷۹۸۹۱/۶۴ [[میلی گرم]] به عنوان یکای جرم تعریف شد. دانه ۴۳۲۲۶/ ۱۵ ≈ گرم ۱
 
یکایی که در سابق برای اندازه‌گیری جرم مروارید، [[الماس]] و دیگر سنگهای قیمتی توسط جواهر فروشها بکار می‌رفت و '''دانه جواهر فروش''' یا '''دانه [[مروارید]]''' نامیده می‌شد ۴/۱ [[قیراط]] یا ۵۰ [[میلی گرم]] (۷۷۱۶/۰ ≈ دانه) است. دانه همچنین نام سنتی یکای فرانسوی بود که معادل ۱۱۵/ ۵۳ [[میلی گرم]] است.<ref name="Rowlett2001" />
 
در [[واحدهای امپریال]] و [[یکاهای مرسوم در ایالات متحده]] ۷۰۰۰ دانه معادل [[پوند]] [[آوواردوپوآ]] و ۵٫۷۶۰ دانه معادل پوند تروا یا پوند آپوتکریز است.
[[پرونده:5 grain aspirin.jpg|بندانگشتی|200px|[[آسپرین]] ۵–دانه برچسب راهنمای نحوه استفاده در روی بطری نشان می‌دهد که دوز آسپرین ۳۲۵ میلی گرم معادل ۵–دانه است.]]
[[پرونده:4 grain phenobarb.jpg|بندانگشتی|200px|بطری حاوی قرص‌های [[فنو باربیتال]] معادل یک چهارم-دانه]]
دانه بطور متداول در اندازه‌گیری [[جرم (فیزیک)|جرم]] [[گلوله]] و [[باروت]] استفاده می‌شد.<ref>{{cite web |url=http://www.ipsc.org/pdf/RulesHandgun.pdf |title=Handgun Competition Rules (January 2012 ed.) |author=International Practical Shooting Confederation |authorlink=International Practical Shooting Confederation |year=2011 |publisher=International Practical Shooting Confederation |location=Ontario, Canada |page=40 |format=PDF |accessdate=4 July 2012}}</ref><ref name="MeyerEtAl2007">{{cite book |last1=Meyer |first1=Rudolf |last2=Köhler |first2=Josef |last3=Homburg |first3=Axel |title=Explosives |url=http://books.google.com/books?id=ATiYCfo1VcEC&printsec=frontcover |accessdate=4 July 2012 |edition=Sixth, completely revised |year=2007 |publisher=[[Wiley-VCH]] |location=Weinheim |isbn=978-3-527-31656-4 |oclc=255797039 |page=152 |chapter=Grain |chapterurl=http://books.google.com/books?id=ATiYCfo1VcEC&pg=PA152#v=onepage&q&f=false}}</ref> این اصطلاح همچنین برای اشاره به تکه‌ای باروت که اندازه آن براساس نیاز متفاوت است به کار می‌رود.<ref>{{cite encyclopedia |editor1-last=Simpson |editor1-first=John A. |editor1-link=John Simpson (lexicographer) |editor2-last=Weiner |editor2-first=Edmund S.C. |editor2-link=Edmund Weiner |encyclopedia=[[Oxford English Dictionary]] |title=grain, ''n''.{{sup|1}} |url=http://www.oed.com/view/Entry/80508 |accessdate=4 July 2012 |edition=2nd |date=1989, online version 2012 |publisher=[[Oxford University Press]] |location=Oxford, England |quote=''spec''. Of gunpowder: A particle of definite size, varying according to requirements. |isbn=978-0-19-861186-8 |oclc=50959346}} Earlier version first published in ''[[New English Dictionary]]'', 1900.</ref> هنگام محاسبه میزان [[باروت]] مورد نیاز برای پر کردن مجدد اسلحه به یاد داشته باشید که۷۰۰۰ دانه معادل ۱ پوند، یا ۴۳۷٫۵ دانه معادل ۱ [[اونس]] است. در [[تیراندازی با کمان]]، دانه یکای استاندارد برای وزن کردن تیر است.<ref>{{cite book |last=Sorrells |first=Brian J. |title=Beginner's Guide to Traditional Archery |url=http://books.google.com/books?id=P5miJc4EbYwC&printsec=frontcover |accessdate=4 July 2012 |edition=1st |year=2004 |publisher=[[Stackpole Books]] |location=Mechanicsburg, PA |isbn=978-0-8117-3133-1 |oclc=474105699 |page=23 |chapter=The Right Equipment |chapterurl=http://books.google.com/books?id=P5miJc4EbYwC&lpg=PA23&pg=PA23#v=onepage&q&f=false |quote=Arrow weight is measured in grains}}</ref>
 
در دندانپزشکی، روکش طلایی، که برای ترمیم دندان استفاده می‌شود،<ref name="SmallEtAl2006">{{Cite journal |last1=Small |first1=Bruce W. |last2=Johnson |first2=Warren |title=Gold Foil and Its Use in Modern Dentistry |journal=Dentistry Today |volume=25 |issue=3 |pages=92, 94, 96 |date=March 2006 |publisher=Dentistry Today |location=Montclair, NJ |pmid=16617798 |issn=8750-2186 |oclc=60622136 |url=http://www.dentistrytoday.com/restorative/1838 |accessdate=5 July 2012}}</ref> با یکای دانه اندازه‌گیری می‌شود.<ref name="Soratur2002">{{cite book |last=Soratur |first=S.H. |title=Essentials of Dental Materials |url=http://books.google.com/books?id=N6HbxyaSt78C&printsec=frontcover |accessdate=5 July 2012 |type= |edition=1st |year=2002 |publisher=[[Jaypee Brothers]] |location=New Delhi |isbn=978-81-7179-989-3 |oclc=465910002 |page=217 |chapter=Chapter 17: Direct Filling Gold—Cohesive Gold — Gold Foil |chapterurl=http://books.google.com/books?id=N6HbxyaSt78C&pg=PT139}}</ref><ref name="Manappallil2003">{{cite book |last=Manappallil |first=John J. |title=Basic Dental Materials |url=http://books.google.com/books?id=56t5Zez5cCwC&printsec=frontcover |accessdate=5 July 2012 |edition=2nd |year=2003 |publisher=[[Jaypee Brothers]] |location=New Delhi |isbn=978-81-8061-153-7 |oclc=257699731 |page=199 |chapter=Chapter 11: Direct Gold Filling — Gold Foil |chapterurl=http://books.google.com/books?id=56t5Zez5cCwC&pg=PT139}}</ref>