تفاوت میان نسخه‌های «جان پل جونز»

 
او از ۱۷۸۸ که در [[اروپا]] بیکار شده‌بود به خدمت نیروی دریایی [[روسیه]] درآمد. [[کاترین دوم روسیه|کاترین دوم]] شهبانوی روسیه به او اطمینان بسیار داشت. جونز در این زمان نام ''پاول جونز'' را برگزید، تابعیت روسی پذیرفت و منصب [[دریادار|دریاداری]] یافت. او در [[دریای سیاه]] به جنگ با [[عثمانی|عثمانی‌ها]] پرداخت ولی رشک رقیبان و بدگویی ایشان سبب فراخواندن وی به [[سن پترزبورگ]] و گسیلش به دریای شمال بود. در آنجا هم او گرفتار تهمت‌های بداندیشان و نیز بیکاری بود. پس در ۱۷۹۰ به پاریس بازگشت. وی که گرفتار توموری بدخیم مغزی بود در پاریس درگذشت.
_______________________________________________
*توضیح:جان پل جونز نه رزمنده که یک دزد دریایی خونخوار و نابکار بود.(عباس خوش عمل کاشانی)
 
== منابع ==
کاربر ناشناس