تفاوت میان نسخه‌های «پردیس ابوریحان دانشگاه تهران»

{{بهبود منبع}}{{ویکی‌سازی}}{{ارجاع نادرست}}{{تمیزکاری}}{{هواداران}} (خ و قبلی)
({{بهبود منبع}}{{ویکی‌سازی}}{{ارجاع نادرست}}{{تمیزکاری}}{{هواداران}} (خ و قبلی))
{{بهبود منبع}}{{ویکی‌سازی}}{{ارجاع نادرست}}{{تمیزکاری}}{{هواداران}}{{لحن}}
{{coord|35|28|53.32|N|51|41|5.11|E|display=title}}
 
 
* فضای آزمایشگاهی: تعداد ۱۸ آزمایشگاه تخصصی در گروه‌های مختلف آموزشی و یک آزمایشگاه مرکزی
 
 
== تاریخچه ==