تفاوت میان نسخه‌های «مهدی مهدی‌زاده»

بدون خلاصه ویرایش
| سمت =
| پست‌های قبلی =
| فعالیت‌ها = [[فهرست نمایندگان دوره دوم مجلس شورای اسلامی|نمایندهٔ دورهٔ دوم مجلس شورای اسلامی]] {{سخ}}[[فهرست نمایندگان دوره سوم مجلس شورای اسلامی|نمایندهٔ دورهٔ سوم مجلس شورای اسلامی]]{{سخ}}[[فهرست نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی|نمایندهٔ دورهٔ چهارم مجلس شورای اسلامی]]{{سخ}}[[فهرست نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای اسلامی|نمایندهٔ دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی]]{{سخ}}[[فهرست نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی|نمایندهٔ دورهٔ هشتم مجلس شورای اسلامی]]{{سخ}}استاد دانشگاه
| قبل از =
| بعد از =