باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|برچسب‌تصویر=
|استان= خوزستان
|مرکز= [[سوسنگرداهواز]]
|نام‌محلی= <!-- اختیاری پنهان -->
|نام‌های‌قدیمی= '''دست میسان''' یا '''سهل میان'''{{سخ}},'''بنی طرف''' , '''دشت میشان'''
کاربر گمنام