تفاوت میان نسخه‌های «آموزگار»

۳ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
جز
 
== ویژگی‌های یک آموزگار ==
 
آموزگار کسی است که با یک یا چند شاگرد یا دانش آموز به رفتار همکُنشی می‌پردازد و خواسته اش ازاین کاراین است که در اندرون دانش آموز دگرگونی پدید آورد، این دگرگونی به هر روشی که پیدا می‌شود نزد آموزگار مانند یک دگرگونی خواسته مند است.
 
 
=== پرورش شخصیت دانش آموزان ===
آموزگار کسی است که دراندیشه رشد و پرورش درست شخصیت شاگردان خود و بر آورده سا ختن نیازهای روحی و روانی آنان باشد.باشد؛ و یا آموزگار کسی است که پیش ازهرچیز خودرا شاگردمی پندارد که تشنه یادگیری است ودم به دم زندگی اش رادرآموزش سپری می‌کند بیش از اینکه خود را یک آموزگار بپندارد یک شاگرد یا آموزنده همیشگی می‌پندارد.
 
درنتیجه گفته می‌توانم که آموزگار برجسته ترینبرجسته‌ترین عامل پدید آورنده چندوچون دلخواه یادگیری و یاد دهی است که پس از شاگرد دومین عنصرمهم سامانه آموزش و پرورش به شمارمیرود، این آموزگار است که چندوچون نیاز یادگیری را بین شاگردان و آموزش پدید می‌آورد و کار آن غنی سازی همین یافتار و مفهوم است. آموزگار از راه پیدایش زنجیره‌های عاطفی و مهرین با شاگردان و دریافت درست تفاوتهای فردی و استعدادهای آنها می‌تواند شاگردان را بسوی یک خواسته دلخواه و پیدا که همانا افزایش جایگاه دانشی شاگردان است رهنمون می‌شود.
 
=== امانت داری ===
 
=== الگوبرداری از آموزگار ===
آموزگار الگوی شاگردان است آنچه که درشخصیت آموزگار نمود می‌کند در وجود شاگردان نیز نمایانگر می‌شود. در فرایند تدریس رفتار و کردار آموزگار برای شاگردان از اهمیت ویژه برخوردار است، بیشتر برای شاگردان دوره دبستان، کردار و رفتار آموزگار برای شاگردانش سنجه مناسبی است و برای ارزشیابی نوشه‌ها، گفته‌ها، پندها و رهنمودهای او.او؛ بنابراین آموزگار باید در رفتار و کردارش آنچنان بزگوار باشد که نمونه و الگوی شاگردش بشود.
 
== تربیت آموزگار ==