تفاوت میان نسخه‌های «رایان برتراند»

بدون خلاصه ویرایش
|نام مستعار=
|پست= مدافع
|باشگاه کنونی=[[باشگاه فوتبال ساوت‌همپتون|ساوت‌همپتون]] (قرضی)
|شماره پیراهن=
|سال‌های نوجوانی= ۲۰۰۵{{سخ}}۲۰۰۵-۲۰۰۶
|باشگاه‌های جوانان= [[باشگاه فوتبال گیلینگهام|گیلینگهام]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال چلسی|چلسی]]
|سال‌های= ۲۰۰۶-{{سخ}}۲۰۰۶-۲۰۰۷{{سخ}}۲۰۰۷-۲۰۰۸{{سخ}}۲۰۰۸-۲۰۰۹{{سخ}}۲۰۰۹-۲۰۱۰{{سخ}}۲۰۱۰-۲۰۱۱{{سخ}}۲۰۱۴{{سخ}}۲۰۱۴-۲۰۱۵
|باشگاه‌های= [[باشگاه فوتبال چلسی|چلسی]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال بورنموث|بورنموث]] (قرضی){{سخ}}[[باشگاه فوتبال اولدهام اتلتیک|اولدهام اتلتیک]] (قرضی){{سخ}}[[باشگاه فوتبال نورویچ سیتی|نورویچ سیتی]] (قرضی){{سخ}}[[باشگاه فوتبال ریدینگ|ریدینگ]] (قرضی){{سخ}}[[باشگاه فوتبال ناتینگهام فارست|ناتینگهام فارست]] (قرضی){{سخ}}[[باشگاه فوتبال استون ویلا|استون ویلا]] (قرضی){{سخ}}[[باشگاه فوتبال ساوت‌همپتون|ساوت‌همپتون]] (قرضی)
|تعداد گل = ۸ (۰){{سخ}}۵ (۰){{سخ}}۲۱ (۰){{سخ}}۵۶ (۰){{سخ}}۴۴ (۰){{سخ}}۱۹ (۰){{سخ}}۱۴ (۰){{سخ}}۰ (۰)