تفاوت میان نسخه‌های «فعل ربطی»

جز
{{پانویس}}
Wikipedia contributors, "Copula," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Copula&oldid=197181594
{{زبان‌شناسی-خرد}}
 
[[رده:دستور زبان]]
[[رده:اجزایاقسام کلامکلمه]]
[[رده:گونه‌های فعل]]
[[رده:منطق]]
[[رده:فعل]]
{{زبان‌شناسی-خرد}}