باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش 5.22.13.40 (بحث) به آخرین تغییری که Saeidpourbabak انجام داده بود واگردانده شد
{{Infobox language
A|name=زبان چینی
|image= [[پرونده:Hanyu_trad_simp.svg|150px]]
|imagecaption= Hànyǔ (''چینی'') نوشته شده با [[حروف چینی]]