باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏جستارهای وابسته: +شوروی، فروپاشی و پس از آن
 
== جستارهای وابسته ==
* [[تاریخ شوروی]]
* [[اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی]]
* [[فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی]]
* [[کشورهای پساشوروی]]
 
== منابع ==