باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱۷ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
مرتب نمودن شعر
== فاخته و فرهنگ عامه ==
;ادبیات فارسی
 
آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو{{سخ}}
{{شعر}}
بر درگه آن شهان نهادندی رو{{سخ}}
{{ب|آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو{{سخ|بر درگه آن شهان نهادندی رو}}
دیدیم که بر کُنگُره اش فاخته‌ای{{سخ}}
{{ب|دیدیم که بر کُنگُره اش فاخته‌ای|بنشسته و می‌گفت که: کوکو کوکو؟{{سخ}}
{{پایان شعر}}
 
 
;فرهنگ اروپایی