تفاوت میان نسخه‌های «منیره گرجی فرد»

(عضویت خبرگان قانون اساسی شرط اجتهاد نداشته است مگه ابوالحسن بنی صدر مجتهد بوده. اون خبرگان رهبری که حداقل اجتهاد رو میخواد، ابرابزار)
== پیوند به بیرون ==
* [http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?id=33245 مصاحبه با گرجی ]
* [http://www.majlesekhobregan.ir/indexfa/MajlesMemberView.phphtml?optionItemID=com_content3041&taskSearchText=view%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C&idLPhrase=688&Itemid=44 معرفی منیره گرجی فرد در سایت مجلس خبرگان]
* [http://shakhsiatnegar.com/منیره-گرجی-فرد منیره گرجی فرد ] شخصیت نگار