تفاوت میان نسخه‌های «نبرد سالامیس»

(|نتیجه=پیروزی یونان)
 
== جهت حمله به یونان ==
حمله خشایارشا به یونان را عده‌ای از جهت همان رویدادهایی که هردوتهردولت گفته می‌دانند (که در زیر بیاید) عده‌ای هم به این عقیده‌اند که مملکتی که در مسیر قشون کشی و تصرف سرزمین‌ها در آمده به این راحتی‌ها از این مسیر خارج نمی شودو خشایارشا هم خواسته به وسعت کشور اضافه کند.
هردوت گوید:
خشایارشا در صدد استفاده از اختلافات داخلی [[یونانیان]] نبود و نمی‌خواست به این کشور حمله کند. اما اطرافیان وی از
۷

ویرایش