تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه ادیان و مذاهب»

برچسب تمیزکاری، برچسب ویکی‌سازی
(قبلاً نظرخواهی شده)
(برچسب تمیزکاری، برچسب ویکی‌سازی)
{{ویکی‌سازی}}
{{تمیزکاری}}
 
{{coord|65٫۹۰۳۸|N|81٫۳۹۵۰|E|display=title}}
 
}}
 
'''دانشگاه ادیان و مذاهب''' (University of Religions and Denominations) مرکزی آموزشی، پژوهشی و بین‌المللی است که در زمینهٔ [[ادیان]] و [[مذاهب]] در داخل و خارج از [[ایران]] فعالیت می‌کند. این دانشگاه [[غیرانتفاعی]]، غیرسیاسی و غیرتجاری است.<ref>[http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920506000751 تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب]</ref><ref>[http://www.qumna.com/1392/12/07/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF/ دانشگاه ادیان و مذاهب دانشجو می‌پذیرد]</ref>
 
== تاریخچه ==
 
== دانشکده‌ها ==
* دانشکده ادیان
هم اکنون سه دانشکده در این [[دانشگاه]] وظیفه آموزش را بر عهده دارند و دانشجو می‌پذیرند:
* دانشکده مذاهب اسلامی
 
===* دانشکده ادیانشیعه ===شناسی
* این دانشکده با سه رشته [[ادیان ابراهیمی]]، ادیان غیر ابراهیمی (ادیان شرق) و [[دین شناسی]] در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های تعریف شده در [[اساس‌نامه]] و [[آیین نامه]]‌های دانشگاه در محورهای ذیل به فعالیت می‌پردازد:
** برگزاری و اداره کمیته‌های علمی گروه‌های آموزشی سه‌گانه.
** بازنگری در سرفصل‌های مصوب و نیز تأمین کمبودهای احتمالی در قالب دروس پیش نیاز.
** نظارت مستمر بر اجرای دقیق سر فصل‌های مصوب آموزش عالی و مصوبه‌های شورای آموزشی دانشگاه.
** [[برنامه ریزی]] و اجرای هر چه بهتر دروس آموزشی به رشته‌های مربوطه.
** دعوت از اساتید مجرب و متخصص جهت تدریس و ارائه کنفرانس‌های علمی.
** ارزیابی و نظارت کیفی بر حسن تدریس اساتید محترم و نحوه اجرای آموزش.
** همکاری با معاونت آموزش در برنامه ریزی و اجرای امتحانات پایان ترم.
** حمایت از دانشجویان فعال و علاقه‌مند در قالب انجمن‌های علمی گروه‌ها.
** شناسایی دانشجویان مستعد و پرتلاش جهت به کارگیری در طرح‌های پژوهشی دانشگاه.
** معرفی دانشجویان شناسایی شده به معاونت پژوهشی ونیز جذب آنها به عنوان پژوهشگر.
** برگزاری بازدیدهای علمی و برنامه‌های جنبی علمی-فرهنگی با مساعدت معاونت فرهنگی-دانشجویی.
* رئیس دانشکده:احمد رضا مفتاح
* اعضای [[هیئت علمی]] گروه ادیان ابراهیمی:
** مهراب صادق نیا (مدیر گروه)
** احمدرضا مفتاح
** بهروز حدادی
** حسین سلیمانی
** الیاس عارف زاده
** حمید بخشنده آبکنار
** محمدتقی انصاری پور
* اعضای هیئت علمی گروه ادیان غیر ابراهیمی:
** محمدعلی رستمیان (مدیر گروه)
** خلیل قنبری
** سید سعید رضا منتظری
** مهدی لک زایی
** [[محمد مهدی]] علیمردی
** مصطفی فرهودی
** ابوالقاسم جعفری
* اعضای هیئت علمی گروه دین شناسی:
** حمید رضانیا (مدیر گروه)
** باقر طالبی دارابی
** [[الله کرم]] کرمی پور
* اعضای هیئت علمی گروه فلسفه اخلاق:
[[سید حسن اسلامی اردکانی]] (مدیر گروه)
 
=== دانشکده مذاهب اسلامی ===
* این دانشکده با سه رشته تصوف و [[عرفان اسلامی]]، مذاهب کلامی و مذاهب فقهی در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های تعریف شده در اساسنامه و آیین نامه‌های دانشگاه در محورهای ذیل به فعالیت می‌پردازد:
** برگزاری و اداره کمیته‌های علمی گروه‌های آموزشی سه‌گانه
** بازنگری در سرفصل‌های مصوب و نیز تأمین کمبودهای احتمالی در قالب دروس پیش نیاز
** نظارت مستمر بر اجرای دقیق سر فصل‌های مصوب آموزش عالی و مصوبه‌های شورای آموزشی دانشگاه
** برنامه ریزی و اجرای هر چه بهتر دروس آموزشی به رشته‌های مربوطه
** دعوت از اساتید مجرب و متخصص جهت تدریس و ارائه کنفرانس‌های علمی
** ارزیابی و نظارت کیفی بر حسن تدریس اساتید محترم و نحوه اجرای آموزش
** همکاری با معاونت آموزش در برنامه ریزی و اجرای امتحانات پایان ترم
** حمایت از دانشجویان فعال و علاقه‌مند در قالب انجمن‌های علمی گروه‌ها
** شناسایی دانشجویان مستعد و پرتلاش جهت به کارگیری در طرح‌های پژوهشی دانشگاه
** معرفی دانشجویان شناسایی شده به معاونت پژوهشی ونیز جذب آنها به عنوان پژوهشگر
** برگزاری بازدیدهای علمی و برنامه‌های جنبی علمی-فرهنگی با مساعدت معاونت فرهنگی-دانشجویی
* رئیس دانشکده: مهدی فرمانیان
* اعضای هیئت علمی گروه مذاهب کلامی:
** حمید ملک مکان (مدیر گروه)
** شهاب الدین وحیدی (معاون آموزشی دانشکده)
** مهدی فرمانیان
** مصطفی سلطانی
* اعضای هیئت علمی گروه مذاهب فقهی:
** رضا اسلامی (مدیر گروه)
** سید [[ابوالحسن نواب]]
** سعید جازاری معمویی
* اعضای هیئت علمی گروه تصوف و عرفان اسلامی:
** رضا الهی‌منش (مدیر گروه)
** یوسف غضبانی (معاون پژوهشی دانشکده)
** امیر جوان آراسته
** محمد رضا رجبی
** محمد نصیری
 
=== دانشکده شیعه شناسی ===
* این دانشکده در سه رشته شیعه شناسی، فرق تشیع و مطالعات [[تاریخ تشیع]] و با دو مدیریت آموزش و پژوهش در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های تعریف شده در اساسنامه و آیین نامه‌های دانشگاه در محورهای ذیل به فعالیت می‌پردازد:
** برگزاری و اداره کمیته‌های علمی گروه‌های آموزشی سه‌گانه
** نظارت مستمر بر اجرای دقیق سر فصل‌های مصوب آموزش عالی و مصوبه‌های شورای آموزشی دانشگاه
** بازنگری در سرفصل‌های مصوب بر اساس تجربیات و ملاحظات استادان و تأمین کمبودهای احتمالی در قالب دروس پیش نیاز
** دعوت از استادان ید مجرب و متخصص جهت تدریس و ارائه کنفرانس‌های علمی
** ارزیابی و نظارت کیفی بر حسن تدریس اساتید محترم
** همکاری با معاونت آموزش برای برنامه ریزی و اجرای امتحانات پایان ترم
** حمایت از دانشجویان مستعد و علاقه‌مند در قالب انجمن‌های علمی دانشجویی و جذب آنان به عنوان پژوهشیار و پژوهشگر
** پشتیبانی مالی از پایان‌نامه‌های برتر دانشجویی
** شناسایی دانشجویان مستعد و پرتلاش جهت به کارگیری در طرح‌های پژوهشی دانشگاه
** معرفی دانشجویان شناسایی شده به معاونت پژوهشی و نیز جذب آنها به عنوان پژوهشگر
** برگزاری بازدیدهای علمی و برنامه‌های جنبی علمی ـ فرهنگی با مساعدت معاونت فرهنگی ـ دانشجویی
** ارتباط با مراکز و گروه‌های علمی و محققان
* رئیس دانشکده: دکتر محدتقی انصاری پور
* اعضای هیئت علمی گروه شیعه شناسی:
** محمد جاودان (مدیر گروه)
** حمیدرضا شریعتمداری
* اعضای هیئت علمی گروه مطالعات تاریخ تشیع
** [[علی رضا]] ایمانی (مدیر گروه)
** علی آقانوری
* اعضای هیئت علمی گروه فرق تشیع
** [[سید علی موسوی]] نژاد (مدیر گروه)
 
 
== کتابخانه تخصصی ==
=== معرفی ===
کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب از معدود کتابخانه‌های تخصصی ایران است که در زمینه ادیان و مذاهب فعالیت می‌کند و همه روزه پذیرای عده زیادی از طلاب و دانشجویانی است که برای تهیه منابع تحقیقاتی خود به این دانشگاه مراجعه می‌نمایند.
 
مجموعه غنی منابع کتابخانه، پاسخگویی مطلوب به مراجعان، دسترسی آزاد به منابع کتابخانه از طریق سیستم قفسه باز، پذیرش عموم محققان بدون هیچ محدودیتی، مکانیزه بودن سیستم کتابخانه، امکانات زیراکس، اینترنت و ... ، عواملی است که رضایت مراجعان را جلب نموده است.
اداره کل کتابخانه می‌کوشد تا همگام با پیشرفتهای تکنولوژی روز، دامنه خدمات خود را هرچه بیشتر گسترش دهد. در همین راستا امکان ارتباط با کتابخانه‌های دیگر از طریق برنامه نوسا (سیمرغ تحت Web) فراهم شده است که کاربران می‌توانند با انتخاب با هرکدام ازکتابخانه‌های میهمان که در صفحه اول برنامه موجود است به پایگاههای مهم دانشگاهی و کتابخانه‌های تخصصی دسترسی داشته باشند.
 
درحال حاضرکتابخانه دانشگاه با گردآوری مجموعه‌ای ازکتابها و مجلات تخصصی فارسی، عربی و انگلیسی یکی از غنی‌ترین کتابخانه‌های تخصصی در سطح کشوراست. عمده کتابها و نشریات کتابخانه درباره فرق و مذاهب اسلام، مسیحیت، یهودیت، هندوئسم، بودیسم و ادیان ابتدایی و ... و همچنین دائرةالمعارف‌های اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت است.
 
=== منابع موجود ===
در حال حاضر تعداد منابع موجود در کتابخانه به شرح زیر است:
 
۱- پایگاه کتابهای فارسی و عربی ۵۵۰۰۰ جلد
 
۲- پایگاه کتابهای لاتین ۱۶۰۰۰ جلد
 
۳- پایگاه نشریات فارسی و عربی ۷۳۳ عنوان
 
۴- پایگاه نشریات لاتین ۴۶ عنوان
 
۵- پایگاه مقالات فارسی و عربی ۱۵۵۰۰۰عنوان
 
۶- پایگاه پایان‌نامه‌های فارسی ۴۳۷ عنوان
 
۷- پایگاه پایان‌نامه‌های لاتین ۱۰۰ عنوان
 
۸- پایگاه دیداری و شنیداری فارسی ۳۰۰۰ حلقه
 
۹- پایگاه دیداری و شنیداری لاتین ۱۲۰۰ حلقه
 
== دفترها و مرکزهای وابسته ==
* مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب
* دفتر گفتگوی ادیان
* [http://www.taghrib.urd.ac.ir دفتر تقریب مذاهب اسلامی]
* [http://web.urd.ac.ir/mag/index.php فصل نامه هفت آسمان]
* نشر ادیان
* مرکز عالی [[اطلاع رسانی]] ادیان و مذاهب
 
== دانشگاه ادیان و مذاهب در نگاه شخصیت‌ها ==
* [[آیت الله جوادی آملی]]
این متأله و حکیم میراث دار [[حکمت متعالیه]]، آثار چاپ شده در حوزة ادیان در دانشگاه ادیان و مذاهب را بسیار پرمایه و پر برکت می‌داند و معتقد است در انتشار آثار ترجمه‌ای باید مراقب نفوذ برخی مفاهیم نادرست فلسفی نیز بود.
ایشان بر تولید علم در مراکز دانشگاهی حوزوی نظیر دانشگاه ادیان و مذاهب تأکید دارد و خواستار ترجمة آن دسته از آثار پژوهشی این دانشگاه شد که معرف فقه و فلسفة اسلام هستند و در حکمت این مهم به اعضای [[هیئت علمی دانشگاه]] ادیان ومذاهب گفته است: باید این کتب به دیگر [[زبان‌ها]] ترجمه و به [[جهان غرب]] عرضه شود؛ چرا که آنان تشنة معرفت هستند.<ref>[http://web.urd.ac.ir/cont.php?newsid=434&q=جوادی+آملی دیدار اعضای هیئت علمی دانشگاه ادیان ومذاهب با آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در آذرماه 1389]</ref>{{مدرک}}
* [[آیت الله ناصر مکارم شیرازی]]
[[مکارم شیرازی]] در دیدار اعضای هیئت علمی دانشگاه ادیان ومذاهب با وی فعالیت در زمینة ادیان و مذاهب را به شمشیری دو لبه تشبیه کرده که از هر سو باید آن را از گزند بهانه جویان به دور داشت.
ایشان از توسعة چشمگیر دانشگاه ادیان و مذاهب ابراز خرسندی کرده است و بر لزوم حفظ اعتدال در فعالیت این مرکز تأکید دارد و معتقد است مدیریت این دانشگاه از آن جمله مواردی است که وسواس در آن مذموم نیست؛ لذا باید با اعمال نظارت بیشتر بر مطالب ذکر شده در جلسات، کلاس‌ها و بالاخص کتب که جنبة عمومی تری دارند بر شکل گیری آثار سازنده اهتمام ورزید و از ایجاد آثار تخریبی جلوگیری نمود.
[[مرجع تقلید]] شیعیان این دانشگاه را در حوزة علمیه منزوی می‌داند و معتقد است که دانشگاه ادیان ومذاهب باید با گسترش ارتباط خود با مراکز حوزوی به ویژه حوزة علمیه قم از این حالت انزواء و جزیره‌ای خارج شود.<ref>[http://web.urd.ac.ir/cont.php?newsid=417&q=مکارم دیدار اعضای هیئت علمی دانشگاه ادیان ومذاهب با آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در آبان 1389]</ref>{{مدرک}}
 
==استادان سرشناس==
== اساتید و اعضای هیئت علمی (به ترتیب الفبا) ==
* [[سیدحسن اسلامی اردکانی]] (دین شناسی)
{{ستون-شروع|۴}}
* علی آقانوری (مطالعات تاریخ تشیع)
* محمدصادق ابوطالبی (ادیان غیرابراهیمی)
* رضا اسفندیاری (مذاهب فقهی)
* سیدحسن اسلامی اردکانی (دین شناسی)
* رضاالهی منش (تصوف و عرفان اسلامی)
* محمدتقی انصاری پور (ادیان ابراهیمی)
* علی رضاایمانی مقدم (مطالعات تاریخ تشیع)
* حمید بخشنده آبکنار (ادیان ابراهیمی)
* نعیمه پور محمدی ماهونکی (مذاهب کلامی)
* امداد توران (مذاهب اسلامی)
* سعید جازاری معموئی (مذاهب فقهی)
* محمد جاودان (شیعه شناسی)
* ابوالقاسم جعفری (ادیان غیرابراهیمی)
* امیر جوان آراسته (تصوف و عرفان اسلامی)
* بهروز حدادی (ادیان ابراهیمی)
* سیدابوالقاسم حسینی اسحق آبادی (فلسفه و هنر)
* محمدرضا رجبی (تصوف و عرفان اسلامی)
* محمدعلی رستمیان (ادیان غیرابراهیمی)
* حمید رضانیا (دین شناسی)
* [[سید محمد]] روحانی (ادیان غیرابراهیمی)
* سعید زارع (دین شناسی)
* منصوره زارعان (مذاهب اسلامی)
* مصطفی سلطانی (مذاهب کلامی)
* حسین سلیمانی (ادیان ابراهیمی)
* علی رضا شجاعی (ادیان غیرابراهیمی)
* حمیدرضا شریعتمداری (شیعه شناسی)
* محمد شکری فومشی (ادیان ابراهیمی)
* مهراب صادق نیا (ادیان ابراهیمی)
* محمدجعفر صدری (تصوف و عرفان اسلامی)
* باقر طالبی دارابی (دین شناسی)
* الیاس عارف زاده (ادیان ابراهیمی)
* محمدمهدی علی مردی (ادیان غیرابراهیمی)
* یوسف غضبانی (تصوف و عرفان اسلامی)
* مهدی فرمانیان آرانی (مذاهب کلامی)
* مصطفی فرهودی (ادیان غیرابراهیمی)
* محمدهادی فلاح زاده (ادیان ابراهیمی)
* علی رضا فهیم (دین شناسی)
* احمد قلی زاده (دین شناسی)
* خلیل قنبری دوستکوهی (ادیان غیرابراهیمی)
* الله کرم کرمی پور (دین شناسی)
* محمد کیوانفر (تصوف و عرفان اسلامی)
* مهدی لک زایی (ادیان غیرابراهیمی)
* محمدحسن محمدی مظفر (شیعه شناسی)
* احمدرضا مفتاح (ادیان ابراهیمی)
* حسین مقدم (مذاهب کلامی)
* حمید ملک مکان (مذاهب کلامی)
* سید سعیدرضا منتظری (ادیان غیرابراهیمی)
* سیدمحسن موسوی (مذاهب فقهی)
* سیدرضی موسوی گیلانی (فلسفه و هنر)
* سیدعلی موسوی نژاد (فرق تشیع)
* محمدحسن نادم (شیعه شناسی)
* محمد نصیری (تصوف و عرفان اسلامی)
* [[سید ابوالحسن نواب]] (شیعه شناسی)
* [[حسین توفیقی]]
* سید محمد حسین نواب (فلسفه و هنر)
* شهاب الدین وحیدی مهرجردی (مذاهب کلامی)
{{پایان}}
 
== پانویسمنابع ==
{{پانویس}}
 
== پیوند به بیرون ==
* [http://web.urd.ac.ir/ وبگاه رسمیfa/index دانشگاه ادیان و مذاهب]
* [http://www.taghrib.urd.ac.ir دفتر تقریب مذاهب اسلامی]
* [http://91.98.40.239:81/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب]
* [http://web.urd.ac.ir/contmag/index.php?sid=14 دانشکدهفصل ادیاننامه هفت آسمان]
* [http://web.urd.ac.ir/cont.php?sid=16 دانشکده شیعه شناسی]
* [http://web.urd.ac.ir/cont.php?sid=15 دانشکده مذاهب اسلامی]
* [http://lib.urd.ac.ir کتابخانه تخصصی]
* [http://web.urd.ac.ir/staff/staff.php?pid=12 سیدحسن اسلامی اردکانی] (دین شناسی)
* [http://web.urd.ac.ir/staff/staff.php?pid=9 حمیدرضا شریعتمداری] (شیعه شناسی)
* [http://web.urd.ac.ir/staff/staff.php?pid=10 سیدعلی موسوی نژاد] (فرق تشیع)
 
== منابع ==
* [http://web.urd.ac.ir/cont.php?newsid=417&q=مکارم دیدار اعضای هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با آیت‌الله مکارم شیرازی]
* [http://www.shiastudies.info/content/view/136/1/ مدرک دکتری عرفان و تصوف]
* [http://www.religions.ir/cont.php?newsid=377 جایگاه و چشم‌انداز «دانشگاه ادیان و مذاهب» در گفتگو با حجت‌الاسلام و المسلمین نواب]
* [http://web.urd.ac.ir/ وبگاه رسمی دانشگاه ادیان و مذاهب]
* [http://web.urd.ac.ir/cont.php?newsid=417&q=مکارم دیدار اعضای هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با آیت‌الله مکارم شیرازی]
{{دانشگاه‌های استان قم}}