تفاوت میان نسخه‌های «پالایشگاه گاز طبیعی»

(واحدهای پالایشگاهی)
====تاسیسات دریافت گاز====
:* واحد [[لخته‌گیری|لخته‌گیر]]
:* واحد تزریقبازیابی، تزریق، ذخیره‌سازی، نمک‌زدایی گلایکول
:* واحد پایدارسازی میعانات گازی
:* واحد پالایش آب ترشاسیدی
:* واحد پشتیبانی پایدارسازی میعانات گازی