تفاوت میان نسخه‌های «زبان هندکو»

 
== زبان هندکوهی در افغانستان ==
این زبان اندکی، زبان خاص مردمان دیگر هندوآریایی افغانستان است. قرن‌ها قبل زبان ساکنان دره های کوهای هندوکش بود. این زبان تا اکنون ۳۰۰۰۰۰ گویش‌ور دارد. پس از این‌کهاین‌ که اقوام قوی داخل سرزمین این مردم شدند، ساکنان این کوه‌ها ثروت و زمین‌های خود را از دست داده تا اکنون به شغل‌های سطح پایین مشغولندمشغول اند. اقوام درهندکوئی اقلیتزبان افغانستان عبارتند از مصلی، وانگ والا، شادی‌باز،شادی‌ باز، جلالی، پیکراغ، گوتانا و شیخ محمدی میباشد.
 
== ارتباط هندکو و فارسی ==