تفاوت میان نسخه‌های «کریستی آلی»

* [[رقص با ستارگان]]
== بخشی از فیلم‌شناسی ==
از فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می‌توان به آثار زیر اشاره کرد.
* [[مدرسه تابستانی (فیلم ۱۹۸۷)|مدرسه تابستانی]] (۱۹۸۷)
* [[ببین دیگه کی داره حرف می‌زنه]] (۱۹۸۹)
* [[ببین دیگه کی داره حرف می‌زنه]] (۱۹۹۰)
* [[ببین حالا کی حرف می‌زنه]] (۱۹۹۳)
* [[برای ثروتمند یا فقیر]] (۱۹۹۷)
* [[هری ساختارشکن]] (۱۹۹۷)