تفاوت میان نسخه‌های «بانک سپرده‌گذاری»

جز
جز
 
== بانک سپرده گذاری ایالات متحده آمریکا ==
در ایالات متحده ،متحده، بانک سپرده‌گذاری ،سپرده‌گذاری، سازمان یافته است تا تمام نقل انتقالات سهام و خدمات نمایندگی را از طریق یک برنامه وصول سرمایه‌گذاری فراهم کند. این وظیفه شامل یک سری هماهنگی هایهماهنگی‌های سرپرستی برای قبول سپرده سهام عادی ، انتشار اوراق قابل مذاکره که پشتوانه سهام هستند، ثبت نام از دارندگان اوراق جهت منعکس کردن تمام نقل و انتقالات و مبادلات و توزیع سود سهام به وسیله دلار آمریکا است.
 
== بانکهای سپرده گذاری در اتحادیه اروپا ==
در اتحادیه اروپا ،اروپا، بانک سپرده‌گذاری یک موسسهمؤسسه مالی است که خدمات امانتی/نگهبانی را برای صندوق هایصندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز معاملات در سراسر اتحادیه اروپا را به عنوان یک تعهد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار قابل انتقالUCITS یا صندوق هایصندوق‌های سرمایه‌گذاری جایگزین فراهم می کندمی‌کند. هردو این دستورالعمل هادستورالعمل‌ها نیاز است تا یک صندوق سرمایه گذاریسرمایه‌گذاری دارای مجوز یک سپرده منصوب به صندوق جهت امنیت دارایی هایدارایی‌های صندوق ( به وسیله ضبط کردن آن هاآن‌ها و یا صورت برداری و تاییدتأیید مالکیت آنها) و نظارت بر امور صندوق جهت اطمینان حاصل کردن ازالتزام به قوانین مربوطه و اسناد قوانین اساسی صندوق داشته باشد.
 
بانکهای سپرده‌گذاری با افزایش قابل توجه مقررات در اتحادیه اروپا در سالهای اخیر و پیشنهاد دستورالعمل UCITS پنجم مواجه شده اندشده‌اند که پیشنهاد می کندمی‌کند این روند با تحمیل استاندارد هایاستانداردهای مسئولیت سخت “strict” ،“strict”، استاندارد مسئولیت سپرده‌گذاری برای از دست دادن دارایی هایدارایی‌های صندوق به جز در موارد خاص ادامه یابد.
 
== منابع ==
 
{{پانویس|چپچین=بله}}
* {{یادکرد-ویکی|پیوند = https://en.wikipedia.org/wiki/Depository_bank | عنوان = Depository bank |زبان = انگلیسی}}
[[رده:بانکداری]]
[[رده:موسسات مالی]]