مهدخت پورخالقی چترودی: تفاوت میان نسخه‌ها

ویکی‌سازی
جز (پورخالقی چترودی به مهدخت پورخالقی چترودی منتقل شد: افزودن نام)
(ویکی‌سازی)
'''مهدخت پورخالقی چترودی''' شاهنامه‌شناس معاصر است.
'''مهدخت ورخالقی چترودی''' شاهنامه‌شناس معاصر مدرک دکترای [[ادبیات فارسی]] را از [[دانشگاه تهران]] گرفت و چند کتاب در مورد ارزش‌های نمادین شاهنامه نوشت. پورخالقی چترودی هم اکنون در [[دانشگاه فردوسی مشهد]] تدریس می‌کند. پورخالقی چترودی از اعضای انجمن ترویج زبان فارسی است. وی عضو هیات مؤسس فرهنگسرای فردوسی و کمیته اصلی بزرگداشت فردوسی است. وی مشاور فرهنگی انجمن ادبیات ایران، عضو کمیته برنامه ریزی دروس، و رییس هیات فردوسی شناسی در دانشگاه حیدرآباد هندوستان است.
 
'''مهدخت ورخالقی چترودی''' شاهنامه‌شناس معاصروی مدرک دکترای [[ادبیات فارسی]] را از [[دانشگاه تهران]] گرفت و چند کتاب در مورد ارزش‌های نمادین شاهنامه نوشت. پورخالقی چترودی هم اکنون در [[دانشگاه فردوسی مشهد]] تدریس می‌کند. پورخالقی چترودیوی از اعضای انجمن ترویج زبان فارسی است. ویفارسی، عضو هیات مؤسس فرهنگسرای فردوسی و کمیته اصلی بزرگداشت فردوسی است. همچنین وی مشاور فرهنگی انجمن ادبیات ایران، عضو کمیته برنامه ریزی دروس، و رییس هیات فردوسی شناسی در دانشگاه حیدرآباد هندوستان است.
 
== منابع ==