تفاوت میان نسخه‌های «توماس هابز»

«منفرد، محقر، حیوانی، کریه و کوتاه»
جز
(«منفرد، محقر، حیوانی، کریه و کوتاه»)
{{Infobox philosopher
|region=Western Philosophers
|era=[[فلسفه قرن هفدهم]]{{سخ}}(Modernفلسفه Philosophyجدید)
|image=Thomas Hobbes (portrait).jpg
|caption=پرتره اثر [[جان مایکل رایت]]
|caption=
|name=توماس هابز
|birth_date={{Birth date|1588|4|5|df=yes}}
|birth_place=[[Westport, Wiltshire|Westport]] near [[مالمزبوری]],، Wiltshire,ویلتشر، Englandانگلستان
|death_date={{Death date and age|1679|12|4|1588|4|5|df=yes}}
|death_place=[[دربی‌شر]],، Englandانگلستان
|alma_mater=[[دانشگاه آکسفورد]]
|school_tradition=[[قرارداد اجتماعی]]، [[واقع‌گرایی (روابط بین‌الملل)|واقع‌گرایی]]، [[تجربه‌گرایی]]، [[جبرگرایی]]، [[ماده‌باوری]]، [[خودگرایی اخلاقی]]
|main_interests=[[فلسفه سیاسی]],، history,تاریخ، ethics,[[فلسفه اخلاق]]، [[هندسه]]
|influences=[[ارسطو]]، [[توسیدید]]، [[تاسیتوس (تاریخ‌نگار)]]، [[رنه دکارت]]، [[هوگو گرتیوس]]، [[نیکولو ماکیاولی]]، [[فرانسیس بیکن]]
|influenced=Western [[فلسفه سیاسی]] و [[جامعه‌شناسی]]
|notable_ideas=Modernبنیان‌گذار founderنوین of theسنت [[قرارداد اجتماعی]]؛ tradition; life inزندگی theدر [[وضع طبیعی]] is«منفرد، "solitary,محقر، poor,حیوانی، nasty,کریه brutishو andکوتاه» short"است.
}}