باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| — ||''{{پرچم|European Union}}''||۱۵٬۲۰۳٬۱۴۵
|-
|۱|| {{پرچم|China, People's Republic of}}||۱۰٬۱۱۹٬۸۹۶۱8٬۱۱۹٬۸۹۶
|-
|۲|| {{پرچم|United States}}||۱۴٬۵۲۶٬۵۵۰۱7٬۵۲۶٬۵۵۰
|-
|۳|| {{پرچم|JapanIndia}}||۴٬۳۲۳٬۵۰۴7٬۰۵۷٬۷۸۷
|-
|۴|| {{پرچم|IndiaJapan}}||۴٬۰۵۷٬۷۸۷۴٬۳۲۳٬۵۰۴
|-
|۵|| {{پرچم|Germany}}||۲٬۹۴۴٬۳۵۲