باز کردن منو اصلی

تغییرات

حذف و انتقال به تقسیمات کشوری ایران
 
 
بطور کل ساختار تقسیمات کشوری در ایران و مسئولان آن بدین شیوه‌است:
 
*[[کشور]] (وزیر کشور)
*[[استان]] (استاندار)
*[[شهرستان]] فرماندار
*[[بخش (تقسیمات کشوری)|بخش]] (بخشدار)
*دهستان (دهدار)
 
مرکز کشور [[پایتخت]] نام دارد، مرکز هر [[شهرستان]]، [[مرکز شهرستان]]، مرکز هر [[بخش]]، [[مرکز بخش]] و مرکز هر دهستان، [[مرکز دهستان]] نام دارد.
 
واحدهای اداری مربوط به مسئولان نامبرده در بالا به ترتیب [[وزارت کشور]]، [[استانداری]]، [[فرمانداری]]، [[بخشداری]] و [[دهداری]] نام دارند.
 
{{تقسیمات کشوری ایران}}