قوانین گاز: تفاوت میان نسخه‌ها

(←‏لید: به جای سرنویس دست‌ساز از الگوی استاندارد استفاده کن)
== قانون شارل ==
{{نوشتار اصلی|قانون شارل}}
قانون شارل یا قانون حجم‌ها، نخستین بار در سال ۱۶۷۸1787 بدست آمد. این قانون می‌گوید که برای یک گاز کامل یا آرمانی در فشار ثابت، حجم با دمای مطلق گاز (در [[کلوین]]) نسبت مستقیم دارد.
 
:<math> V_1/T_1=V_2/T_2 \,</math>
کاربر ناشناس