تفاوت میان نسخه‌های «فهرست مغالطه‌ها»

←‏استدلال ضدفردی (ad hominem): مطالب به صفحه حمله شخصی منتقل گردید.
(←‏استدلال ضدفردی (ad hominem): مطالب به صفحه حمله شخصی منتقل گردید.)
برچسب: حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار
* [[اهمال سور]]: عدم ذکر سورِ قضیه و تلقی آن به‌عنوان قضیه‌ای کلی.
* [[تعریف دوری]]: تعریف دو شیء یا لفظ مبهم به یک‌دیگر، درحالی‌که برای شناخت هریک نیازمند به شناخت دیگری باشیم.
 
== استدلال ضدفردی (ad hominem) ==
[[استدلال]] ضدفردی یا ad hominem به استدلالی گفته می شود که در طی آن، بحث از ادعای مطرح شده ، به سوی فرد ادعاکننده می چرخد. در این حالت فردی که درصدد اقامه دلیل بر ضد ادعای مطرح شده است به ادعاکننده می پردازد و ویژگی های محیطی، افعال و شرایط کنونی او را مورد حمله قرار می دهد و بدون اینکه از نظر عقلی در صدد بررسی مدعای او برآید ویژگی های شخصی و شخصیتی او را نشانه می گیرد.
 
از دیگر موارد آن، استفاده ابزاری شخص از هنجارهای موجود است که سوای درستی یا نادرستی آن ، برای ضربه زدن به شخص مقابل مورد استفاده قرار می گیرید. مثلا کسی مسأله برابری نرخ مالیات را مطرح می کند و برای آن ادله و دلایل منطقی ارایه می دهد. در مفابل فردی که با او مخالف است، رو به جمع می کند و می گوید آیا می خواهید سخنان کسی را که تاکنون ازدواج نکرده و تازه سوءپیشینه قضایی نیز دارد قبول کنید. استدلالی که از سوی شخص دوم ارایه می شود نمونه ای از یک استدلال ضدفردی محسوب می گردد که فرد بدون بررسی منطقی جوانب امر، صرفا در پی تخریب شخص مقابل با مسائل شخصی و شخصیتی است.
 
البته اینکه به این استدلال ضدفردی گفته می شود به این معنا نیست که تنها قابلیت اجرا در برابر افراد را دارا است. بلکه می تواند در برابر سازمان ها و نهاد های مختلف نیز ارایه شود. مثلا کسی خبری به دیگری دهد. او بگوید از کجا شنیدی. فرد اول پاسخ می دهد از [[شبکه خبر]] یا [[فاکس نیوز]] و شخص دوم نیز صرفا به خاطر نام این دو شبکه، خبر را کاملا و با قاطیت تمام رد کند. این هم یک استدلال ضدفردی خواهد بود.
 
یک نکته آخر اینکه، استدلالی که به ویژگی فردی و شخصیتی افراد می پردازد همیشه نمی تواند یک استدلال ضدفردی به حساب آید.
به عنوان مثال اگر کسی برای رد دلایل فردی دیگر به او بگوید «سخنان تو اشتباه است چون تو فرد کودن و خرفی هستی» این استدلال هرچند می تواند در شرایطی خاص نوعی [[مغالطه]] و [[سفسطه]] باشد اما استدلال ضدفردی محسوب نمی شود چون این شرایط خاص فرد، عملا به خود استدلال منطقی نیز مربوط می شود و در آن به شکل مستقیم تأثیر می گذارد. نمونه دیگر آن این است که به فردی گفته شود آنچنان که ادعا می کنید خلبان نیستید چون چشمانتان ضعیف است.<ref>[http://dictionary.reference.com/browse/ad-hominem ad hominem] </ref><ref> [http://philosophy.stackexchange.com/questions/3681/does-the-ad-hominem-fallacy-only-apply-when-used-against-individuals-or-is-it-a ad hominem] </ref>
 
== مغالطات عدم دقت برای گمراه‌سازی ==