تفاوت میان نسخه‌های «هفته مقدس»

هفته مقدس با [[یکشنبه نخل]] در گاه‌شمار [[کلیسای کاتولیک]] ، [[متودیست]] و دیگر کلیساهای پروتستان آغاز می‌شود.بر پایه روایت اناجیل [[عیسی]] در این روز سوار بر الاغ خود به [[اورشلیم]] وارد شد و مردم برای استقبال او شاخه‌های درخت خرما را در دست گرفته بودند و آیات ۲۵ و ۲۶ از باب ۱۱۸ [[مزامیر|کتاب مزامیر]] را در ستایش عیسی می‌خواندند. یکی از دلایل برگزیدن الاغ به جای اسب توسط عیسی پیام صلح این حیوان بود، حال آنکه اسب حیوانی بود که در جنگ مورد استفاده قرار می‌گرفت.
==دوشنبه تا چهارشنبه هفته مقدس==
روزهای مابین یکشنبه نخل تا [[پنج‌شنبه فرمان]] در این هفته به عنوان دوشنبه مقدس ، سه‌شنبه مقدس چهارشنبه مقدس نام‌گذاری شده‌اند.بر طبق روایت [[انجیل یوحنا]] ( باب 12۱۲ 1۱-11۱۱) عیسی در این روز ایلعازر را از مردگان برخیزانید آنگاه شخصی به‌نام مریم رطلی پاهای عیسی را با عطر سنبل خالص شستشو می‌دهد و سپس با موهای خود پاهایش را خشک می‌کند.
*در سه‌شنبه مقدس بر طبق انجیل یوحنا (۱۳: ۲۱-۳۸) عیسی از خیانت یکی از یاران و انکار سه‌گانۀ عیسی توسط [[پطرس]] پیش از بانگ خروس خبر می‌دهد.
*در چهارشنبه مقدس که گاهاً چهارشنبه بزرگ و مقدس خوانده می‌شود، یهودا اسخریوطی نزد کاهنۀ بزرگ یهود می‌رود و با خیانت به عیسی محل اقامت او و دیگر حواریون را برای آنان بازگو و افشا می‌کند.
 
==پنج‌شنبه فرمان==
{{اصلی|پنج‌شنبه فرمان}}