تفاوت میان نسخه‌های «سازمان غذا و دارو (آمریکا)»

جز
 
FDA مسئول حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه از طریق تنظیم و نظارت بر ایمنی مواد غذایی، محصولات تنباکویی، مکمل‌های غذایی، واکسن، تزریق خون، دستگاه‌های پزشکی، دستگاه‌های ساطع اشعه الکترومغناطیس (ERED)، محصولات دامپزشکی و لوازم آرایشی است.
مدرک FDA یک گواهینامه بین المللـیالمللی است که از طریق سازمان دارو و غذای آمریکا جهت تولید کنندگانتولیدکنندگان محصولات غذایی، دارویی و پزشکی سر تا سر جهان صادر می شودمی‌شود. این مدرک به منزله به رسمیت شناختن شرکت تولید کنندهتولیدکننده توسط FDA، در خصوص بهداشتی بودن و سلامت عمومی محصولات آن شرکت بوده و حکم مجوز ورود محصولات آن شرکت را به آمریکا دارا است.
 
همچنین این گواهینامه با توجه به شناخته شده بودن نام FDA آمریکا برای کلیه کشورهای جهان و جایگاه این سازمان در تبیین و ارائه استانداردهای مربوط به محصولات غذایی و دارویی می‌تواند نقش بسزائی در جلب نظر مشتریان خارجی و داخلی جهت صادرات و فروش داشته باشد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= |عنوان= | ناشر = http://www.ce-iso.ir/27-fda-mark.html|تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref>