کنوانسیون ژنو: تفاوت میان نسخه‌ها

+کنوانسیون چهارم ژنو
(آیا نام مقاله، محتویات مقاله و میان‌ویکی هم اکنون درستند؟)
(+کنوانسیون چهارم ژنو)
 
== فصل چهارم: حمایت از ناوهای بیمار بر ==
{{اشتباه نشود|کنوانسیون چهارم ژنو}}
 
بر اساس مقررات این کنوانسیون ناوهای بیمار بر مشمول مقررات زیر هستند، بیمارستانهای ساحلی نیز مشمول ناوها هستند: