تفاوت میان نسخه‌های «بهره (الکترونیک)»

ویرایش و بهبود
جز (ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+مرتب+)
(ویرایش و بهبود)
'''بهره (الکترونیک)''' {{به انگلیسی|(Gain (electronics}} در [[الکترونیک]]، افزایش اندازهٔ تواناییتواناییِ یک [[مدار الکتریکی|مدارمدارِ]] [[دوقطبی (مدار الکتریکی)|دوقطبی]] (اغلب یک تقویت کننده) برای افزایشافزایشِ [[قدرت]] و یا [[دامنه|دامنهٔ]] یک [[سیگنال]] ورودی به پورت خروجی است که با افزودنافزودنِ انرژی برگرفته از منبعمنبعِ تغذیه به سیگنال تبدیل شده‌است. بهره معمولاً به عنوانعنوانِ [[نسبت|نسبتِ]] متوسطمتوسطِ دامنهدامنهٔ سیگنال و یا قدرت در پورتپورتِ خروجی با دامنه و یا قدرت در پورتپورتِ ورودی تعریف شده‌است. این نسبت اغلب با استفاده از [[دسی‌بل]] [[لگاریتم|لگاریتمی]] (دسی بل) واحد (افزایش دسی بل) بیان می‌شود. به دست آوردنآوردنِ بهرهٔ بیشتر از یک؛ (صفر دسی بل)، که نشان‌گرنشان‌گرِ تقویتتقویتِ صورت‌گرفته است، تعریف و نشان‌دهندهٔ یک جزء یا مدار فعال در سیستم است، در حالی که در یک مدارمدارِ [[کنش‌پذیری (مهندسی)|منفعل]] بهره همیشه کمتر از یک است.
 
== منابع ==