تفاوت میان نسخه‌های «فورونئوس»

بدون خلاصه ویرایش
فرونئوس پرستش [[هرا]] و استفاده از آتش و کوره را متداول کرد. به گفتۀ پوسانیاس: «زمانیکه آبهای ابتدایی در حال عقب نشینی از روی زمین بودند، فرونئوس اوّلین کسی بود که که آدمیان را گرد هم جمع کرد و یک جامعه به وجود آورد، زیرا تا آن زمان انسانها به صورت پراکنده و قبیله‌ای زندگی می‌کردند.»
 
مشهور است که فرونئوس با سینا، یا سِردو و یا تِلِدیس یا پِریمیده ازدواج کرد و صاحب فرزندانی شد. همچنین، در روایات مختلف فرهنگ آرگوس، شخصیتی به نام نیوب در روایات مختلف با فرونئوس ارتباط داده شده است. گاهی او را مادر، گاه خواهر و بعضاٌ همسر او معرفی کرده‌اند (حالت اخیر محتمل‌تر است). جانشین فرونئوس، آرگوس نام داشت که فرزند نیوب بود (از ارتباط با زئوس یا فرونئوس). فرونئوس همچنین پدر آپیس بود که به قولی خود حکمران آرگوس شد.
 
فرونئوس، در [[آرگوس (شهر)|آرگوس]] از طریق یک آتش ابدی (که پوسانیاس خود آن را به چشم دیده بود)، پرستیده میشد. همچنین، قربانیان مراسم خاکسپاری به مقبرۀ فرونئوس تقدیم می شدند.