تفاوت میان نسخه‌های «جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان»

 
{{چندستونه|ستون‌ها=۲}}
# [[ناحیه مغری]]
# [[ناحیه قاپان]]
# [[ناحیه گوریس]]
# [[ناحیه سیسیان]]
# [[ناحیه وایک]]
# [[ناحیه بغکناتسور]]
# [[ناحیه آرارات]]
# [[ناحیه مارتونی]]
# [[ناحیه واردنیس]]
# [[ناحیه آرتاشات]]
# [[ناحیه باغرامیان]]
# [[ناحیه آرماویر]]
# [[ناحیه اچمیادزین]]
# [[ناحیه ماسیس]]
# [[ناحیه ایروان]]
# [[ناحیه آبوویان]]
# [[ناحیه گاوار]]
# [[ناحیه تالین]]
# [[ناحیه آشتاراک]]
# [[ناحیه نائیری]]
# [[ناحیه آنی]]
# [[ناحیه آرتیک]]
# [[ناحیه آراگاتس]]
# [[ناحیه آپاران]]
# [[ناحیه هرازدان]]
# [[ناحیه سوان]]
# [[ناحیه کارمیر]]
# [[ناحیه آخوریان]]
# [[ناحیه اسپیتاک]]
# [[ناحیه گوگارک]]
# [[ناحیه ایجوان]]
# [[ناحیه تاووش]]
# [[ناحیه آماسیا]]
# [[ناحیه آشوتسک]]
# [[ناحیه استپاناوان]]
# [[ناحیه تاشیر]]
# [[ناحیه تومانیان]]
# [[ناحیه نویمبریان]]
{{پایان چندستونه}}