باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| دوران = (۶۳۰ تا ۶۳۲ میلادی)
 
| پیش از = [[خسرو چهارم]]
| پس از = [[آزرمیدخت]]
| پدر =
| مادر =