تفاوت میان نسخه‌های «عقاید یک دلقک»

{{برای|اقتباس سینمایی از این اثر|عقاید یک دلقک (فیلم)}}
(The Clown.jpg)
({{برای|اقتباس سینمایی از این اثر|عقاید یک دلقک (فیلم)}})
{{برای|اقتباس سینمایی از این اثر|عقاید یک دلقک (فیلم)}}
{{بهبود منبع}}
{{جعبه اطلاعات کتاب