باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* تحقیقاتی در باب «تاریخ قفقاز» (به انگلیسی)
* ترجمه رساله دوم [[ابودلف]] در باب سفرهای او در ایران و وصف بلاد آن در حدود ۳۳۰ هجری
* ترجمه خلاصه [[عالم‌آرای امینی]] تألیف [[فضل‌اللهفضل بن روزبهان خنجی]] به انگلیسی
* ترجمه و تعلیقات بر «تاریخ [[شروان]] و [[دربند]]»
* جنگ‌های رومیان و بوزنطیان در آذربایجان