تفاوت میان نسخه‌های «قرارداد ۱۹۱۹»

تصویب این پیمان مغایر با [[قانون اساسی مشروطه]] بود و در مجلس شورای ملی و بیرون مجلس با چالش جدی روبرو شد. افرادی چون [[مشیرالدوله پیرنیا]]، [[میرزا یحیی امام جمعه خویی|حاج امام جمعه خویی]]، [[میرزا اسماعیل خان ممتازالدوله|ممتازالدوله]]، [[محمود افشار یزدی]]، [[یحیی دولت‌آبادی|حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی]]، [[عبدالله مستوفی]]، [[محمدعلی فروغی]]، [[مستوفی الممالک]] و بسیاری دیگر، نهضت ضدقرارداد را که منتهی به لغو قرارداد گردید راه انداختند.
 
سید حسن مدرس از مخالفان قرارداد در مجلس شورای ملی گفت: «مثلاً آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هرچه کردند نشد ...».
 
دکتر محمد مصدق بعداً در سخنان خود در مجلس شورای ملی (دوره ششم) در مخالفت با کابینه مستوفی‌الممالک که [[حسن وثوق‌الدوله]] وزارت دادگستری‌اش را برعهده داشت در ارتباط با پیمان ۱۹۱۹ می‌گوید: «... ایشان (وثوق الدوله) برخلاف نصّ صریح این ماده، قراردادی را که با انگلیسی‌ها بسته بودند پیش از آن که به تصویب مجلس برسانند، به معرض اجرا گذاشتند... ای نمایندگان مجلس، چشم ملت ایران سیاه شد، بس که از بعضی رجال این مملکت خطاکاری و خیانت دید. ای برگزیدگان ملت، همان چشم‌ها از انتظار سفید شد از بس که محاکمه رجال خائن و وطن فروش را ندید!...».<ref>حق‌شناس، همان</ref>