تفاوت میان نسخه‌های «علی بن مهزیار اهوازی»

(خنثی سازی بی منبع)
* محمد بن اسماعیل بن بزیع
* محمد بن حسن قمی
* موسی بن قاسم
[[سید ابوالقاسم خویی]] اساتید و کسانی که وی از آنان روایت نقل کرده را بیش از پنجاه نفر ذکر کرده است.
 
==شاگردان==
ابوالقاسم خوئی در کتاب رجالی خویش نام بیش از بیست نفر از شاگردان علی بن مهزیار اهوازی را ذکر کرده است.از آن جمله [[احمد بن محمد بن خالد برقی]] ،ابراهیم بن هاشم قمی هستند.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4180/4201/27007/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C|عنوان= علی بن مهزیار اهوازی |زبان = فارسی |ناشر = پایگاه اطلاع رسانی حوزه |تاریخ بازبینی = ۷ مرداد ۱۳۹۴}}</ref>
کاربر گمنام