تفاوت میان نسخه‌های «عبدالمجید طالقانی»

به نسخهٔ 17164893 ویرایش ایستاده در شب واگردانده شد: مطلب غیر مستند. (توینکل)
(به نسخهٔ 17164893 ویرایش ایستاده در شب واگردانده شد: مطلب غیر مستند. (توینکل))
از معروفترین شاگردان درویش، [[میرزا کوچک اصفهانی]] است که در خط شکسته از استادان مسلم است و از معروفترین شاگردان درویش به‌شمار می‌رود. تاریخ درگذشتش معلوم نیست اما حیات او تا سال ۱۲۲۸ مشخص است. نام کامل او را در جایی ذکر نکرده‌اند و خود او نیز در آثار فراوانی که دارد همه جا «میرزا کوچک» رقم کرده‌است. به استثنای یکی از قطعه‌های او که صریحاً نام خود را «محمد قاسم» ذکر کرده و چنین رقم کرده‌است: «حرره العبدالقل، محمد قاسم، مشهور به میرزا کوچک».<ref name="اطلس خط">فضایلی ص ۶۲۱</ref>
 
افرادی چون [[سیدگلستانه|سید علی اکبر گلستانه]]، [[میرزا غلام رضا اصفهانی]] در دوره [[قاجار]] و از معاصرین اساتید [[محمدحسین عطارچیان]]، [[یداله کابلی خوانساری]] ، [[ غلامرضا مشعشعی]] ، غلامرضا وکیلی مطلق استاد مسلم شکسته ی ایران و [[مجتبی ملکزاده]] را می‌توان از شاگردان او نام برد. هرچند مستقیماً محضر او را درک نکردند. در این میان میرزا غلام‌رضا ، سید گلستانه و مجتبی ملکزاده بیش از دیگران به شیوه درویش نزدیک شده‌اند.
 
== آثار ==