تفاوت میان نسخه‌های «نظریه اطلاعات»

بدون خلاصه ویرایش
{{نظریه اطلاعات )(نگره ازدایش) }}
'''نگرهٔ اطّلاعات (نگره ازدایش) ''' [[مدل ریاضی|مدلی ریاضی]] از شرایط و عوامل موثر در ترابُرد (انتقال) و پردازش [[داده‌ها]] و [[اطلاعات|اطّلاعات]] فراهم می‌آورد. نگرهٔ اطلاعات با ارائهٔ روشی برای«کمّی سازی و اندازه‌گیری عددی داده ها و ازدایش» به موضوعاتی مانند فرستادن، دریافت، و اندوزش (ذخیره‌سازی) بهینهٔ داده‌ها و اطلاعات می‌پردازد. تمرکز اصلی این نگره بر روی محدودیت‌های بنیادین که در فرستادن و واکاوی داده‌ها وجود دارد می‌باشد، و کمتر به شیوهٔ کارکرد دستگاه‌های خاص می‌پردازد. پیدایش این نگره عموماً به مهندس برقی به نام [[کلاود شانون]]<ref group="پانویس">Claude Elwood Shannon</ref> در سال ۱۹۴۸ میلادی نسبت داده می‌شود. نگره ازدایش مورد استفاده خاص مهندسین مخابرات بوده، هرچند برخی از مفاهیم آن در رشته‌های دیگری مانند [[روان‌شناسی]]، [[زبان‌شناسی]]،[[کتابداری و اطلاع رسانی]]، و [[ازدایش و دانش شناسی]] نیز مورد استفاده قرار گرفته‌است.<ref name="Britanica">«information theory,» Encyclopædia Britannica</ref> مفهوم ازدایشی که توسط شانون بررسی شد ازدایش از دید ''آمار و احتمالات'' بوده و با مفاهیم روزمره از ازدایش مانند «دانش» و یا استفاده‌های روزمره از آن در زبان طبیعی مانند «بازیابی ازدایگان(اطلاعات)»، «واکاوی ازدایگان(اطلاعات)»، «چهارراه ازدایش» و غیره تفاوت می‌دارد. اگر چه نگره ازدایش رشته‌های دیگر مانند روان‌شناسی و فلسفه را تحت تأثیر قرار داده، ولی بدلیل مشکلات تبدیل «مفهوم آماری ازدایش» به «مفهوم معنایی دانش و محتوا» تأثیراتش بیشتر از نوع القای احساساتی نسبت به مفهوم ازدایش بوده‌است.<ref>SAYRE, KENNETH M. (1998). Information theory. In E. Craig (Ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy. London: Routledge.</ref>
== واژه نامه ==
۲۳۶

ویرایش