چرخه حیات توسعه سیستم‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(به نسخهٔ 17326838 ویرایش 5.117.29.237 واگردانده شد: مطالب بی منبع. (توینکل))
بدون خلاصۀ ویرایش
{{بدون منبع}}
[[Image:SDLC-Maintenance-Highlighted.png|thumb|240px|چرخه حیات توسعه سامانه‌هاسیستم]]
پس از گذشت مدت زمانی از فعالیت سیستم ،نیازهای جدید ایجاد شده ،محیط و شرایط کاری تغییر می کند و سیستم نمی تواند انتظارات و توقعات را برآورده کندسیستم به شکل نادرستی کار می کند استفاده کنندگان سیستم از عملکرد سیستم ناراضی هستند سیستم با سختی حرکت می کند این مرحله را متروک شدن سیستم گوئیم،متروک شدن سیستم به معنای متوقف شدن نیست ممکن است یک سیستم سالها به حالت متروک شده به کار خود ادامه دهدولی در این حالت استه که نیاز به توسعه سیستم احساس شده و مبحث چرخه توسعه سیستم ها پیش می آید.
'''چرخه توسعه سیستمها''' بیانگر مراحلی است که برای توسعه [[سیستم‌های نرم‌افزاری]] باید طی شود و از ۴ مرحلهٔ اصلی تشکیل شده است:
 
در صورتی که صاحبان و مدیران سیستم رغبتی به اصلاح سیستم نشان ندهندسیستم همانطور به شکل متروک به فعایت خود ادامه خواهد داد گاه هزینه اصلاح سیستم موجود نیست البته در اغلب موارد این موضوع تنها بهانه ای برای انجام ندادن اصلاح سیستم است و هزینه هایی که هر روزه برسیستم وارد می شود به مراتب بیشتر از هزینه اصلاح سیستم است،معمولا اصلاح سیستم هزینه های سیستم را کاهش و کارائی را افزایش می دهد و در دراز مدت و حتی میان مدت به نفع سازمان خواهد بود آنچه بیش از همه باعث متروک ماندن سیستم و عدم توسعه سیستم جدید می شود،عدم توجه به کارائی سیستم و ترس از اصلاح سیستم است.در ادامه بر مبحث چرخه توسعه سیستم توضیحات بیشتری داده می شود.
 
'''چرخه توسعه سیستمها''' بیانگر مراحلی است که برای توسعه [[سیستم‌هایسیستم نرم‌افزاریاطلاعاتی|سیستم‌ اطلاعاتی]] باید طی شود و از ۴ مرحلهٔ اصلی تشکیل شده است:
* برنامه ریزی (Planning)
* در این فاز اهداف توسعه سیستم جدید،محدوده توسعه سیستم جدیدویک امکان سنجی مقدماتی رااز فراهمسیستم جدید تهیه می کندشود.
* این فاز شامل دو قدم کلی است:
* 1-بررسی نیازهای کلان سیستم و اولویت بندی آنها
* 2-ارزیابی و تعیین محدوده سیستم جدید
* تجزیه و تحلیل (Analysis)
* در این فاز مطالعاتی برای سیستم انجام می شود که این مطالعات در دو نوع است :1-سیستم مشابه ای موجود باشد،2-سیستم برای اولین بار ایجاد شود.در دو نوع مطالعات به دنبال این هستیم که نیازهای کاربران را به دست آوریم که در نهایت در این فاز ارزیابی آلترناتیوهاجهت برآوردن نیازها ازدیدگاه هزینه و نیروی انسانی و سطح دانش فنی در سیستم انجام می شود.خروجی این فاز :نیازمندی های وظیفه ای و نیازمندی های عملکردی است در واقع خروجی فاز تعیین خواسته ها و انتظارات از سیستم جدید است.
* طراحی و ساخت (Design)
* در این فاز تمام جنبه های سیستم جدید را مدنظر قرار می دهیم در واقع در این فاز تبدیل نیازمندی ها و آلترناتیوهای پیشنهاد شده در فاز تحلیل به مشخصات منطقی و فیزیکی سیستم جدید (چگونگی رسیدن به چه بودن سیستم جدید می باشد)
* پیاده سازی (Implementation)
* مجموعه فعالیت های که انجام می شود تا یک سیستم طراحی شده به یک سیستم قابل نصب و بهره برداری و عملیاتی تبدیل شود این فاز شامل دو قدم کلی است:
* 1-پیاده سازی سیستم،2-عملیاتی کردن سیستم.
 
هر یک از این مراحل خود به مراحل جزئی تر دیگری تقسیم می‌شوند که یک [[مهندس نرم افزارصنایع]] با طی این مراحل در قالب یک [[متدلوژی]] از میان متدولوژی‌های موجود می‌تواند به تولیدتحلیل یک سیستم نرم افزاری که به صورت مهندسی پیاده سازی شده است دست یابد.مبحث SDLC بخشی از مباحث درس [[سیستم های اطلاعاتی مدیریت]] در رشته مهندسی صنایع را شامل می‌شود.
مبحث SDLC بخش اعظم مبحاحث درس [[مهندسی نرمافزار]] ۱ در رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر را شامل می‌شود.
 
== منابع ==
۹

ویرایش