دولت بریتانیا: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
(ابرابزار)
|url=https://www.gov.uk/
}}
'''دولت پادشاهی متحد بریتانیای کبیر وکبیر، ایرلند شمالی علیاحضرتو ملکه''' [[دولتحکومت مرکزی]]، [[پادشاهی متحد]] است. این دولت را یک نخست وزیر رهبری می‌کند.<ref>http://www.number10.gov.uk/</ref>
 
طبق [[قانون اساسی بریتانیا|قانون اساسی پادشاهی متحد]] قوه مجریه در دست فرمانروا ست ولی این [[اقتدار]] تنها از سوی نخست وزیر و کابینه یا با مشورت آنان اعمال می‌شود. اعضای کابینه به عنوان اعضای [[شورای خصوصی بریتانیا|شورای خصوصی]] به فرمانروا مشاوره می‌دهند. [[کابینه دوم دیوید کامرون|دولت فعلی حاکم بر بریتانیا]] توسط دیوید کامرون (نخست وزیر) رهبری می‌شود.