باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [http://www.ichodoc.ir/p-a/CHANGED/123/html/123-2.HTM شوش، یکی از قدیمی‌ترین مراکز متمدن جهان]
* http://en.wikipedia.org/wiki/Susa
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
 
{{پایتخت‌های ایران}}
{{استان خوزستان}}
 
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
[[رده:تمدن ایلام]]
[[رده:باستان‌شناسی ایران]]
[[رده:بناهای تاریخی ایران]]
[[رده:تاریخ ایران باستان]]
[[رده:تاریخ پوریم]]
[[رده:تمدن بابل]]
[[رده:شوش]]
[[رده:شهرهای باستانی]]
[[رده:شهرهای راه ابریشم]]
[[رده:مناطق مسکونی سابق در استان خوزستان]]
[[رده:شهرهای ساسانیان]]
[[رده:شهرهای نام‌برده در تورات]]
[[رده:شهرهای هخامنشی]]
[[رده:مناطق مسکونی ایران در گذشته]]
[[رده:مناطق مسکونی در استان خوزستان]]
[[رده:مناطق مسکونی سابق در استان خوزستان]]
[[رده:شهرهای اشکانیان]]
[[رده:شهرهای باستانیساسانیان]]
[[رده:شهرهای ساسانیانمقدس یهودیان]]
[[رده:تمدنکتاب بابلاستر]]
[[رده:شهرستان شوش]]
[[رده:میراث جهانی یونسکو در ایران]]
[[رده:تمدن ایلام]]