تفاوت میان نسخه‌های «زبان ارمنی»

←‏منابع: ابرابزار
(←‏top: در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست. با استفاده از AWB)
(←‏منابع: ابرابزار)
* گشتاسپ پور پاسی، مهربان گنجینه نام‌های ایرانی، انتشارات فروهر، تهران، ۱۳۶۲، چاپ دوم
* کتاب «گنجینه نام‌های ایرانی و نام‌های جدید و قدیم ارمنی»
* [http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=F119053E-61FC-46F1-86FA-2A28BF5E0ECF بررسی کلی زبان ارمنی و گویش‌های آن،بررسی و تحقیق: دکتر مائیس خلقت زاده،فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره ۲۶ - سال هفتم - زمستان ۱۳۸۲]
* [http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=A20CA1C0-6205-4D20-8968-1EEA891EF3F9 نگاهی به تأثیرات متقابل زبان‌های ارمنی و فارسی، نویسنده: واهه آراکلیان، فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره ۵۲ - سال چهاردهم - تابستان 1389 [http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=A20CA1C0-6205-4D20-8968-1EEA891EF3F9۱۳۸۹]
* [http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=89222FE3-FA7B-4648-80B3-211F1C381A63 زبان ما تاریخ ماست، نویسنده: باگرات اولوبابیان، مترجم: هرمیک آقاکیان، فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره ۳۷ - سال دهم - پاییز 1385 [http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=89222FE3-FA7B-4648-80B3-211F1C381A63۱۳۸۵]
{{زبان ارمنی}}
{{زبان‌های ارمنستان}}