باز کردن منو اصلی

تغییرات

جایگزینی Point guard با پوینت گارد
| caption = Stockton at [[پایگاه نیروی هوایی فیرچایلد]] in 1996
| number = ۱۲
| position = [[پوینت گارد (بسکتبال)|Pointپوینت guardگارد]]
| height_ft = ۶
| height_in = ۱