تفاوت میان نسخه‌های «اودو شفر»

۴۲۷ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
به نظر شفر مطالعات تحقیقی به منظور بررسی بنیادین فلسفه زیربنای موضوعاتی مانند گناه، وجدان، اخلاقيات، و تعاليم اجتماعی انجام نشده است <ref>{{harvnb|Schaefer|1992d}}</ref>. برای مثال به نظر او نقش عقل و منطق در زندگی بر اساس آموزه های بهائیت هرگز به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. بياناتی به ظاهر متناقض از عبدالبهاء در مورد عقل وجود دارد، و تا کنون، هیچ محققی اصول تفسيری زيربنای آنها را مورد مطالعه قرار نداده است. همچنین در مورد گفتارهایی عبدالبهاء در مورد امور سياسي نیز متناقض به نظر ميرسد. شفر می گوید: '«'ضابطه و دستور العمل ساده که امر بهائی اساساً غيرسياسی می باشد، ديگر قابل توجيه نيست''». همچنین هیچ اثری در مورد تفکّر سياسی، تعاليم اجتماعی و نظريه های سياسی زيربنای آنها در بهائیت نوشته نشده است. اوّلين و آخرين کسی که سعی کرد اصول و احکام اجتماعی بهائیت را برشمارد دکتر اسلمنت، درحدود هفتاد سال پيش بود <ref>{{harvnb|Schaefer|1992d}}</ref>.
 
شفر نقل می کند که روشنفکر جوان روسی شکايت می کرد که بسياری از مبلغين سيار بهائی که از غرب می آيند معلوماتی غيرنقادانه و سطحی دارند و غالبا قادر به جوابگويی به سؤالاتی که درباره بهائیت مطرح می شود نيستند. روشهای تبليغ دسته جمعی که در ساير نقاط جهان به کار گرفته شده در کشورهايی که مردم آنها بيشتر رویکرد عقلی، فلسفی و روشمند به یافتن حقيقت دارند، کاربرد ندارد <ref>{{harvnb|Schaefer|1992d}}</ref>. يکی از اهداف مهم جامعه بهائی ايجاد روابط دوستانه با افراد برجسته مانند سياستمداران و رهبران انديشه می باشد. در این راستا شوقی افندی می گوید: «ما ياد گرفته ايم که تعاليم عميق تر را ''هوشمندانه و به نحوی جذاب به چنين نفوسی'' ارائه دهيم» <ref>People Prominent (1949), Issue 3</ref>. به نظر شفر انتشار ترجمه انگلیسی کتاب اقدس و احکامی با مقرّرات الزام آور رفتاری، با لزوم اطاعت مطلق و شرايطش به عنوان حکمی که برای آزادی شخصی محدوديت مطلق ايجاد می کند، و ''غیر قابل سؤال و انتقاد'' باشد، در ميان افراد عصر حاضر می تواند ايجاد انزجار و نفرت می کند <ref>{{harvnb|Schaefer|1992d}}</ref>. بر همین اساس [[ايگناز گلدزيهر]] معتقد است که تا آنجا که به سياست مربوط می شود، بايد انتظار داشت که بهاءاالله در زمره ليبرالها باشد، امّا وقتی او را در میان افرادی می يابيم که عليه آزادی تلاش می کنند، نااميد می شويم <ref>{{harvnb|Goldziher|1963|p279}}</ref>.
 
== پانویس ==