باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش 79.127.25.69 (بحث) به آخرین تغییری که Saeidpourbabak انجام داده بود واگردانده شد
* سِدِه نام پیشین [[خمینی‌شهر]] در نزدیکی اصفهان
* سِدِه نام پیشین [[آرین‌شهر]] در خراسان جنوبی
* [[سده لنجان]] شهری در منطقه لنجان، استان اصفهان
* [[سده (اقلید)]] شهری در منطقه سرحدات چهاردانگه، شهرستان اقلید استان فارس
* [[سده (خنج)]] روستایی در شهرستان خنج استان فارس
* [[سده (داراب)]] روستایی در شهرستان داراب استان فارس